Promocje
Producenci

kolekcja wiosenna trampki

 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM HTTP://SZCZESLIWESTOPKI.PL

ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy Happy Feet – Obuwie Dziecięce pod adresem internetowym http://szczesliwestopki.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”).

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) jest Edyta Kościelnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edyta Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, ul. Długa 160, 32-641 Przeciszów, NIP: 5492252737, REGON: 5492252737, tel. +48 602 340 283, e-mail: szczesliwestopki@gmail.com (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 3. Administrator Serwisu nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym z wyłączeniem sytuacji, w której dane osobowe podlegają udostępnieniu w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego, a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
  W wypadku podmiotów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

 6. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

 7. Każdej osobie, o której mowa w ust. 6 powyżej, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 8. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 9. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane osobowe
  w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 10. Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 11. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

 12. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

 13. Administrator używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.

 14. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych, które umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie.

 15. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:


 1. identyfikacja użytkownika jako zalogowanego w Sklepie Internetowym;

 2. umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;


 3. rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w serwisie, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);

 4. zachowanie personalizacji strony, ustawień języka;
 

 5. lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkownika;

 6. prowadzenie anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego.


 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 2. Kontaktowanie się z Administratorem we wszystkich sprawach, o których mowa w niniejszym dokumencie może odbywać się w formie pisemnej na adres: Edyta Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce, ul. Długa 160, 32-641 Przeciszów bądź w formie elektronicznej na adres: szczesliwestopki@gmail.com

 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie http://szczesliwestopki.pl w celu informacyjnym.

 

 

 
Newsletter
Zarejestruj się w sklepie aby otrzymać stały rabat 5%. Zapisz się do newslettera by mieć informacje o promocjach i nowościach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl