Promocje
Producenci

kolekcja wiosenna trampki

 

Zwroty i reklamacje

 Zwroty

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów dostarczenia mu zakupionego Towaru. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 3. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę 
  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w jeden ze wskazanych poniżej sposobów, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:

 

 • drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: szczesliwestopki@gmail.com;

 • za pomocą operatora pocztowego – należy wysłać podpisane oświadczenie woli listem poleconym na adres Edyta Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce, 
  ul.Długa 160, 32-641 Przeciszów, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”;

 

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem wzór formularza odstąpienia od umowy.

 2. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji elektronicznej niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedawcy zakupiony Towar, a Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia mu rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. Klient niebędący Konsumentem nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, może natomiast odmówić przyjęcia towaru w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

 8. Pozostałe warunki reklamacji określa Kodeks cywilny.

 

 

Reklamacje

 

 1. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 3. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają rękojmi.

 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:

 

 • wymiany towaru na nowy;

 • naprawy towaru;

 • obniżenia ceny;

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

 1. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:

 

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 • charakter wady – istotna czy nieistotna;

 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 

 1. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania, gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedawcę albo, w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów.

 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego Towaru.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedawcę oraz opisem reklamacji.

 4. Adres, pod którym Klient może składać reklamację to adres: Edyta Kościelnik HAPPY FEET Obuwie Dziecięce, ul. Długa 160, 32-641 Przeciszów.

 5. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się pod linkiem formularz reklamacyjny.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.

 7. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedawcy.

 

 

 

Newsletter
Zarejestruj się w sklepie aby otrzymać stały rabat 5%. Zapisz się do newslettera by mieć informacje o promocjach i nowościach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl